Kolofon  
  Titel
    Matrix
Forfatter
    Erik Scherz Andersen
Opsætning
    Erik Scherz Andersen
Andre bidragydere
    Ulf Johannesson, Rasmus Anker, Egen Formue
Udgiver/forlægger
    Weltscherz
ISBN
    978-87-993626-0-8
Copyright
    Teksterne er udgivet under Creative Commons licens, der i mit tilfælde betyder, at du kan anvende dem som du ønsker, sålænge du henviser til originalen: http://weltscherz.dk/matrix/

Emneord
    Digte, oplæsning, management, markedsføring, arbejdsliv
Sprog
    Dansk
Pris for læsning
    0 DKK
Pris for download
    0 DKK
Alternativ URL
    http://weltscherz.dk/matrix
Format
    .html, .gif, .mp3,
Version
    1.2
Versionsdatoer
    06-12-12
    28-02-13

  Tak til Hald Hovedgaard for at bidrage med gode omgivelser under tilblivelsen af den første udgave af Matrix. Se dokumentation på Flickr.

Matrix er også udgivet i et privattryk a 35 eksemplarer.

       

       


Links:
    Erik Scherz Andersen
    Ulf Johannesson
    Rasmus Anker