Titel
     Totenkopf Express

Forfatter
     Sixten Elia

Opsætning
     Erik Scherz Andersen

Udgiver/forlægger
     Weltscherz

ISBN
     978-87-993626-1-5

Copyright
     Citat af Claus Carstensen i teksten "skyttegravsonani..." er fra essayet "But You, Sir, You shall die. That is what it is about" på clauscarstensen.dk
     Ni tekster har været bragt i Hvedekorn i perioden 2007-2011 i samme eller anden version.
     Sixten Elia har ophavsretten til værket.

Emneord
     Digte, europa, togrejser, urbex,
Sprog
     Dansk
Pris for læsning
     0 DKK
Pris for download
     0 DKK
Alternativ URL
     http://weltscherz.dk/sixtenelia
Format
     .html, .css, .gif, .jpg, javascript
Version
     1.0
Versionsdato
     13-02-13