WELTSCHERZ PUBLIKATIONER

Baggrund

Weltscherz gør sig i digitale udgivelser
                           og DIY publikationer.
Produktionen er udogmatisk
                           og principløs.
Jeg er ikke i en position til at udfordre den litterære produktionscyklus.
Men den er under erosion, og flere og flere overvejer mulighederne for publicering indenfor
                           og udenfor
de etablerede institutioner med
                           eller uden
de nuværende aktører.

Og skulle samtalen finde sted, vil jeg gerne deltage,
når det handler om begreber som ophavsret,
                           forfatterskab og værkbegreb.

Dette er mere et middel end et mål. Har du en god ide er du velkommen
til at skrive til erik[@]re-aktion.dk
Manifest

Weltscherz er et spejlet portmanteau, en neologisme og et pendulord. Ordet har rødder i cooltysk og konstantdansk.

Welt kommer fra 'verden', 
                           fra svejsning (weld), forstærkning, 
                           og fra en let og hurtig mellemvægtklasse i boksning 
                           og fra en ordentligt omgang tæsk. 
Alle  betydninger er i spil, hvorfor Weltscherz er et spejlet portmanteau. 

Scherz kommer fra tysk og kan oversættes som spøg 
                           eller skæmt. 

Weltscherz er en beskrivelse af bestemte forhold, 
                           handlinger 
                           og en måde at være til på. 
Weltscherz finder sted, når en person, 
                           en kraft, tanke eller bevægelse 
let, hurtigt og elegant med korte vel tilrettelagt stød, 
                           former, 
sammensætter omverdenen, 
                           oftest ved hjælp af pudseløjerlige begivenheder 
                           happeninger og pointer. 

Men Weltscherz er også det ulykkelige sammentræf af omstændigheder, 
                           som gør at en tragedie i sidste ende får et komisk skær. 

Weltscherz er en neologisme, men ikke i traditionel forstand. 
Lettest forstået ved at sige, 
                           Weltscherz er det puds (~Scherz) verden (Welt) spiller én, hvor det 
tragiske bliver komisk. 

Kausaliteten til moderbegrebet weltschmerz er tvetydig, for weltscherz er 
klangmæssigt 
                           og til dels betydningsmæssigt afledt heraf. 
Men anvendes begrebet til at beskrive et forløb, vil det typisk komme 
                           kronologisk før moderbegrebet,
da det er mere reglen end undtagelsen, at weltscherz medfører 
weltschmerz.

Den hvide klovn i cirkus illustrerer delvist weltscherz 
                           - de almindelige klovne er symboler på det hændeligt klodsede
                                                                                                                      (tilfælde), 
                           barnligt drillesyge (skadefryd etc.) 
                           eller sågar bevidst ondsindede 
og den hvide klovn personificerer (ofte som offer) den komiske tragedie. 

Weltscherz tilhører den sjældne ordklasse pendulord,
som også bjørnetjeneste er en del af. 
For de uvidende/ukyndige anvendes weltscherz, som verdens bedste/største spøg,
                           altså noget meget morsomt. 
Her forledes de ukyndige, af de oprindelige ords egenskaber, til at tro 
                           at ordet nærmest har en modsat betydning.